--ESCS - Effective Shop Charge Systems---

<< Förra

 Tillbaka 

Nästa >>

 
1. Mobil obemannad butik
Denna modell är 3x9 meter och kräver endast elanslutning. Internet uppkoppling kan ske med fast eller 3G anslutning. Butiken är flyttbar med kranbil. Skalskyddet innefattar ett slussystem så att obehöriga inte får tillträde.
 ESCS Effective Shop Charge Systems AB  | info@escs.se