1. Mobil obemannad butik
Denna modell är 3x9 meter och kräver endast elanslutning. Internet uppkoppling kan ske med fast eller 3G anslutning. Butiken är flyttbar med kranbil. Skalskyddet innefattar ett slussystem så att obehöriga inte får tillträde.

 
2. Semiautomat Detta system är avsett för installation i befintlig butik eller serveringslokal som normalt kräver viss bemanning men där kunden själv genomför köpet.

 
3. Enbart betalsystem Detta system är avsett för personalköp eller personalrestaurang där stöld och missbruk är försumbart.
  
ESCS Effective Shop Charge Systems AB  | info@escs.se